Топ категории
Категории
+359886898849
0
0 продукт(а) - 0.00лв.

Доставка

Чл.1. /1/Разходите за доставка на поръчаните стоки до адрес на територията на Република България са както следва: 

  • доставката на стоки на стойност до 100 лв. за цялата страна е на цена от 5,50 лв. с ДДС до офис на „Спиди“ АД и на цена от 6,90 лв. с ДДС до точен адрес;
  • във всички случаи доставката на машини е на цена от 10,90 лв. с ДДС;
  • доставката на стоки на стойност над 100 лв., с изключение на машини, е безплатна.

Чл.2. Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма. При доставката Потребителят подписва протокол за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

 Чл.3. Сроковете за доставка на поръчани чрез интернет страницата стоки са следните:

  • за стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката;
  • за стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

 Чл.4. Сроковете за доставка могат да бъде удължени при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Търговецът си запазва правото едностранно, без да информира Потребителя, да удължава посочените срокове за доставка с до седем дни. За последващо забавяне, извън посоченото в предходното изречение, Търговецът задължително уведомява своевременно Потребителя.

 Чл.5. Срокът за доставка на стока, която към момента на поръчката не е налична в склада на Търговеца, подлежи на допълнително уточнение между Търговеца и Потребителя.

 Чл.6. В случай че Търговецът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да му възстанови всички получени от него суми в 14-дневен срок от получаване на заявката за доставка.

 Чл.7. Търговецът не носи отговорност за закъснение, породено от действията на  куриерската фирма и/или нейни служители.

 Чл.8. Търговецът няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки, освен ако за закупената стока не е посочено друго.

 Чл.9. Собствеността върху стоката се прехвърля от Търговеца с предаването и на Потребителя и след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката се удостоверява с подписа на Потребителя на транспортния документ (приемо-предавателния протокол), предоставен от куриера.

 Чл.10. С полагането на подпис на приемо-предавателния документ Потребителят овластява куриера да предаде от негово име на Търговеца сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

 Чл.11. /1/ Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от Търговеца върху Потребителя в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

 /2/ В случай че Потребителят е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която Търговецът няма договорни отношения, за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към Търговеца, то рискът от загуба или повреда на стоката при доставката е изцяло за сметка на Потребителя.

 Чл.12. Стоката се предава на лицето, посочено като получател от Потребителя в поръчката, след представяне на необходимите документи  и подписване на приемо-предавателен протокол.

 Чл.13. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

  • на служебен адрес - на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;
  • на домашен адрес - на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката и връзката му с получателя.

 Чл.14. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Търговеца и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Търговеца и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай Търговецът има право да задържи от получената от Потребителя сума, сума равна на стойността на доставката. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, в които получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 Чл.15 Поръчките до адрес се извършва до входната врата на сградата, при осигурен достъп или до границата на дворното място, или до офис на куриерска фирма.


Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени. Такива бисквитки се задават само в отговор на направени от вас действия като език, валута, сесия за влизане, предпочитания за поверителност. Можете да настроите браузъра си да блокира тези бисквитки, но тогава нашият сайт може да не работи.

Бисквитки за Google Analytics

Тези бисквитки обикновено се задават от нашите маркетингови и рекламни партньори. Те могат да бъдат използвани от тях, за да изградят профил, който ви интересува, и по-късно да ви показват подходящи реклами. Ако не разрешите тези бисквитки, няма да имате насочени реклами за вашите интереси.

Маркетингови бисквитки

Тези бисквитки ни позволяват да измерваме трафика на посетителите и да виждаме източниците на трафик, като събираме информация в набори от данни. Те също така ни помагат да разберем кои продукти и действия са по-популярни от другите.