Топ категории
Категории
+359886898849
0
0 продукт(а) - 0.00лв.

Политика за използване на „бисквитки“

Настоящите разпоредби относно защита на личните данни се прилагат за обработването на данни от „Италияшоп“ ЕООД , ЕИК 205023599, с адрес на управление и за кореспонденция: гр.София, жк.Лозенец, ул.Кожух планина“ № 15, ет.2, ап.6,  Дружество – администратор на интернет страница www.italiashop.bg.

Обща информация

Като администратор на лични данни „Италияшоп“ ЕООД се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби във връзка със събирането и обработката на лични данни. С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „GDPR“). „Италияшоп“ ЕООД си запазва правото, при необходимост, да актуализира и променя настоящия документ при изменение на приложимото законодателство. „Италияшоп“ ЕООД събира лични данни единствено във връзка с конкретно установени легитимни цели и обработва тези данни при съблюдаване на принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

Видове събирани лични данни

„Италияшоп“ ЕООД събира и обработва данни, които са предоставени лично и доброволно от неговите клиенти. Всички предоставени по този раздел лични данни са строго поверителни и могат да бъдат предоставяни на трети лица единствено при стриктно спазване на законовите изисквания за това.

Данни събирани за потребители, посещаващи www.italiashop.bg

При извикване на уеб страница от браузъра, който е инсталиран на Вашето устройство, автоматично и без каквито и да било действия от Вашата страна към сървъра на страницата се изпраща информация относно:

 • IP адрес на запитващо, свързано с интернет устройство, неговото местоположение и скоростта на връзката;
 • дата и точното време на достъпа;
 • име и URL на извикания файл;
 • използваният от Вас браузър и евентуално операционна система на Вашия свързан с интернет компютър, както и името на доставчика на интернет услуги;
 • информация относно посещенията на уебсайта;
 • съгласие за употребата на бисквитки.

Данни за потребители, публикуващи информация на уебсайта

За потребителите, публикуващи информация на уебсайта под формата на коментари, мнения или отзиви за продукти се събират и обработват следните данни:

 • име;
 • Вашата оценка, мнение или отзив за продукта;
 • споделено мнение и оценки за продуктите и магазина от Facebook и Google+.

Данни, събирани за потребители, пазаруващи на www.italiashop.bg

За потребителите, които извършват покупки през уебсайта се събира и обработва следната информация:

 • име, телефон и адрес за доставка за потребителите, които правят бързи поръчки;
 • име, фамилия, електронна поща, телефон и адрес за доставка за потребителите, които правят поръчки като гост;
 • име, фамилия, електронна поща, телефон, факс и адрес за доставка за потребителите, които правят потребителска регистрация;

В този случай предоставянето на лични данни е задължително условие за сключване на договора за продажба от разстояние, без което „Италияшоп“ ЕООД не може да изпълни своите договорни задължения. В случай че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да влезете в договорни отношения с „Италияшоп“ ЕООД.

Освен това „Италияшоп“ ЕООД може да събира и обработва определена информация относно поведението Ви при сърфиране в уебсайта с цел да персонализира Вашето онлайн преживяване и изготви предложения, които са съобразени с Вашия профил. В уебсайта може да се съхранява и събира информация посредством „бисквитки“ (cookies) и подобни технологии, съгласно Политиката за „бисквитките“.

„Италияшоп“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Използване на събраните лични данни

„Италияшоп“ ЕООД използва Вашите лични данни за следните легитимни цели:

Управление и доставка на поръчката

Обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да се изпълни услугата по продажба и доставка на поръчаната от Вас стока, както и да се обработват Вашите запитвания, жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи. Вашите лични данни могат да се използват и за връзка с Вас за уточнения, допълнения или при проблем с поръчката, също и при анулиране на поръчката, връщане на стоката и възстановяване на заплатени суми. Вашите лични данни ще бъдат използвани и за поддържане и управление на създадения от Вас в уебсайта потребителски профил, ведно с всички функционалности, които той предоставя.

Възможно е да предоставите лична информация в този уебсайт, например с цел получаване на достъп до определено съдържание, да се включите в организирано от нас събитие, да участвате в проучване, или да заявите желание за получаване на комуникации по конкретни теми, които Ви интересуват. В такива случаи информацията, която подавате, ще бъде използвана за управление на Вашите заявки и за подобряване на този уебсайт и свързаните с него услуги, които Ви се предлагат.

Маркетинг

Вашите лични данни могат да бъдат използвани, за да Ви изпращаме съобщения, посредством канали за електронни съобщения, които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта. За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти, добавени към списъка с желани продукти, закупени продукти), за да създадем профил. „Италияшоп“ ЕООД гарантира, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен. Клиентът може по всяко едно време да изиска от „Италияшоп“ ЕООД да преустанови изпращането на маркетингови съобщения през комуникационните канали.

Защита на правата и законните интереси на „Италияшоп“ ЕООД

Вашата лична информация може да бъде използвана и за защита правата и законните ни интереси, както и тези на нашите потребители, когато това е необходимо с оглед приложимото законодателство. „Италияшоп“ ЕООД може да използва или предава информация, за да защити търговската си дейност, например при вземане на:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Срок за използване и съхранение на личните данни

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период, например:

 • 11 /единадесет/ години съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 • 5 /пет/ години съгласно Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции);
 • 5 /пет/ години съгласно задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

Моля да имате предвид, че „Италияшоп“ ЕООД няма да изтрие Ваши лични данни, ако те са необходими в производство по разглеждане на Ваша жалба или за висящо съдебно, административно, арбитражно или изпълнително производство.

Разкриване на информацията на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети страни единствено с цел предоставяне на горепосочените услуги, например към компании доставчици във връзка с доставката и управлението на Вашата поръчка (транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции), доставчици на платежни услуги във връзка с Вашето плащане, доставчици на маркетингови услуги, доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания, доставчици на ИТ услуги и т.н.

Личната Ви информация може също така да бъде предоставена на други дружества и на други трети страни в отговор на Ваше запитване или проучване, като част от корпоративна сделка като продажба, придобиване или сливане, или там където тези страни боравят с информация от наше име.

Личната информация може да бъде предоставяна на правоохранителни, регулаторни или други държавни органи, или трети страни, когато това е необходимо за спазване на правни или регулаторни задължения или изисквания.

Политика за използване на „бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“? 

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на компютъра Ви, мобилното Ви устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена интернет страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

За какво се използват „бисквитките“

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат „Италияшоп“ ЕООД да предлага подходящи за потребителите услуги, като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност, в количката или съответно рекламиране.

Как се използват бисквитките от този уебсайт

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

 • бисквитки за анализиране на посетителите на уебсайта;
 • бисквитки за географско насочване;
 • бисквитки за рекламна дейност;

Съдържат ли „бисквитките“ лични данни

Сами по себе си бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

Изтриване на „бисквитки"

В общия случай приложенията за достъп до интернет страниците позволяват съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на интернет страницата.

Защо „бисквитките“ са важни за уебсайта

Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или деактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване. Отказът или деактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получавате онлайн.

Съвети за сигурно и отговорно сърфиране с бисквитки.

Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни. Деактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други.

Ето и няколко съвета, които могат да осигурят сърфирането без грижи, но с помощта на бисквитките:

 • •ерсонализирайте настройките на браузъра си относно бисквитките, за да създадете подходящо ниво на защита от употребата на бисквитки;
 • ако не Ви притеснява употребата на бисквитки и сте единственият човек, който използва компютъра, може да настроите по-дълги термини за изтичане на съхраняването на историята на сърфиране и на достъпа до личните данни;
 • ако споделяте достъпа до компютъра си с някого, можете да сметнете настройките на браузъра за изтриване на личните данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариантът за достъп до сайтовете, които разпространяват бисквитки и за изтриване на всякакъв вид информация при посещение при затварянето на сесията на сърфиране;
 • инсталирайте и поддържайте постоянно приложения за анти-шпионски софтуер;
 • възможно е настройването на браузъра така, че тези бисквитки да не бъдат вече приемани или може да настроите браузъра да приема бисквитки само от определени сайтове.

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на браузъра. 

Достъп до информация

Вие, като субект на данни, имате следните права по отношение на обработването на данните, както и на данните, които се записват за тях:

 Право надостъп до информация

Вие имате право, при поискване, да получите безплатна информация относно съхраняваните в „Италияшоп“ ЕООД данни, отнасящи се до личността Ви. Това включва по-специално:

 • категории на събираните личните данни и целите, за които се обработват;
 • достъп на трети лица до личните Ви данни;
 • срока на съхраняване;
 • съществуване на правото за корекция или изтриване на засягащите Ви лични данни, правото за ограничаване на обработка на данни от администратора или правото за правене на възражения срещу обработката;
 • съществуване на правото за обжалване пред надзорен орган.

Право на корекция и допълнения в личните данни.

Вие имате право незабавно да поискате корекция на засягащите Ви неверни лични данни. С оглед целите на обработването на данни Вие имате право да поискате допълване на непълни лични данни – в това число посредством допълнително пояснение.

Право на изтриване на лични данни

 Вие имате право да поискате незабавно изтриване на засягащите Ви лични данни по една от следните причини:

 • същите вече не са необходими за целите, за които те са събрани или се обработвани по начин, несъвместим с тях;
 • Вие оттегляте съгласието си, когато е единственото правно основание за обработката. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните до момента лични данни;
 • Вие подадете възражение срещу обработването на данни и няма обоснована причини за обработване;
 • личните данни са били обработвани неправомерно;
 • изтриването е необходимо за изпълнение на правно задължение.

В случай че „Италияшоп“ ЕООД е предоставило достъп на трети лица до Вашите лични данни и е задължено да ги изтрие, то ще предприеме подходящи мерки, за да информира тези трети страни, че също следва да изтрият Вашите лични данни.

Право да се иска ограничаване на обработването

 Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, в случай че:

 • оспорвате тяхната коректност;
 • обработването е неправомерно;
 • администраторът вече няма нужда от личните Ви данни с цел тяхната обработка, но Вие се нуждае от тях за предявяване, упражняване и/или защита на правни претенции;
 • Вие сте направили възражение срещу обработването на данни, което все още не е разгледано;

 Право на преносимост наличните данни

Вие имате право да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, удобен и подходящ за машинен прочит формат, както и да имате право да предадете тези данни на друг администратор. При упражняването на правото за преносимост на данните Вие имате право да настоявате личните Ви данни да бъдат препратени непосредствено от нас към друг администратор на лични данни, доколкото това е технически реализуемо.

 Право на възражение 

В съответствие с предпоставките на член 21, алинея 1 от Общия регламент относно защитата на данните, срещу обработването на лични данни може да се повдигне възражение по причини, породени от особена ситуация възникнала за Вас.

 Разглеждане на исканията

На подадени искания по този раздел ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок, ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 „Италияшоп“ ЕООД няма да налага такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни освен, когато искането Ви за достъп до информация е очевидно без основание, многократно или излишно се повтаря, в които случаи ще се таксува разумна сума. В тази хипотеза ще бъдете информиран за евентуални приложими такси преди да се разгледаме искането Ви.

Защита на информацията

„Италияшоп“ ЕООД е установило разумни търговски стандарти на технологична и оперативна сигурност за защита на цялата информация, предоставена от посетители на този сайт срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Информационните средства за обработка на данните се избират и прилагат по начин, позволяващ:

 • да са достъпни за упълномощените за това лица (достъпност);
 • осигуряване на достоверността и идентификацията им (достоверност);
 • контрол на целостта им (ненарушимост);
 • защита от неупълномощен достъп (поверителност).

„Италияшоп“ ЕООД се грижи за защитата на сигурността на личните данни чрез такива технически, организационни и структурни мерки, които гарантират подходящо ниво на защита спрямо рисковете, възникващи от съхранението на лични данни, и при обработката на данните запазва:

 • Конфиденциалност - предпазва информацията, за да имат достъп до нея единствено упълномощените лица;
 • Ненарушимост- гарантира точността и целостта на информацията и методите за обработката й;
 • Достъпност - полага нужните грижи, за да могат упълномощените лица при нужда действително да достигат до информацията и да разполагат с необходимите средства;
 • Защита на личната неприкосновеност на деца.

Контакти

С длъжностното лице по защита на личните данни в „Италияшоп“ ЕООД може да се свържете на адрес: гр.София, жк.Лозенец, ул.Кожух планина“ № 15, ет.2, ап.6, на вниманието на служителя по защита на данните или на адреса на ел. поща info@italiashop.bg .

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

Последна актуализация на 13.04.2021г.